Amersfoort Seminars

Redecision Therapy of herbeslissingtherapie  is een effectieve methodiek die mensen helpt om autonoom te handelen. Deze methode begeleidt mensen bij het nemen van een herbeslissing over hoe zij in het vervolg passend kunnen reageren onder stressvolle situaties. Herbeslissing is effectief voor het personen die worstelen met gedragsstoornissen, emotionele problemen en andere spanningen. Personen die een herbeslissing hebben genomen ervaren daarna meer autonomie over hun leven en toekomst.

4 keer 2 dagen supervisie en intervisie

Herbeslissingstherapie is een combinatie van Transactionele Analyse met de technieken van de Gestalt-therapie. Het is ontwikkeld door de psychiater Robert Goulding en zijn vrouw Mary (Sociaal Werkster) in het midden van  de jaren 60 van de vorige eeuw. Deze therapie wordt wereldwijd toegepast in organisaties en in therapeutische settings, vanwege zijn effectiviteit en snelle resultaten.

Supervisie en intervisie voor professionals, die hun vaardigheden,in het begeleiden van cliënten met het nemen van een herbeslissing, willen verbeteren.

Schijf je nu direct in: